top of page

Tillsammans blir vi starka snabbare - Communityfasen


I den förra bloggen talade vi om att skaffa partners för att internt bygga sitt företag. I denna blogg ska vi visa att det är lika viktigt att bygga upp samarbeten eller snarare bygga in en interaktion externt med marknaden d v s ens kunder.


När man börjar närma sig den andra f