top of page

Förlansering av Miljonbolagsklubben innan officiell lansering i november 2020

Nu har vi över 600 kvinnor på gästlistan till Miljonbolagsklubben. De driver eget utan att ha en tydlig digital strategi eller så är de mitt i en vändpunkt i livet där de måste digitalisera för att överleva efter coronan. Många startar även eget under sin korttidspermittering, säger Benjamas Pluma, grundare av Ladylegend Media & Miljonbolagsklubben.