Förlansering av Miljonbolagsklubben innan officiell lansering i november 2020